સુંદરતા ની પરિભાષા દરેક ના નજરે જુદી હોય છે.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment