પરિણામની જે પરવા કરતો નથી એવા માણસ ને બધા કર્તવ્યો એકસરખા લાગે છે.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment