Std 8-Social Science (Guj)

પૃથ્વી પરનાં આવરણોનો પરસ્પર શો સંબંધ છે ? કઈ રીતે ?

સૂર્યમાંથી છુટી પડેલી પૃથ્વીને આધુનિક સ્વરૂપમાં આવતાં કેટલો સમય લાગ્યો હશે ? શા માટે ?

આપણી પૃથ્વી વિશે તમે શું જાણો છો ? નોંધ લખો.

પોર્ટુગીઝ સત્તાનો અંત કેવી રીતે આવ્યો ?

પ્લાસીનું યુદ્વ કોની કોની વચ્ચે લડાયું ? તેનું શું પરિણામ આવ્યું ?

બકસરની લડાઈ શાથી થઈ ? તેનું શું પરિણામ આવ્યું ?

યુરોપિયન પ્રજાઓને નવા જળમાર્ગો શોધવાની જરૂર શાથી પડી ?