સમય જાય છે, પરંતુ સમય મૂલ્યવાન છે.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment