જીવનમાં સુખી રહેવા માટે તમારી જાતને સંતુષ્ટ રાખો.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment