વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી લોકોને પણ જિંદગી પોતાના અંદાજમાં જરૂર શીખવે છે.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment