ગુજરાતી સુવિચાર શાળા માટે | Gujarati Suvichar for School

ગુજરાતી સુવિચાર શાળા માટે | Gujarati Suvichar for School

માનવી એના કૃત્યોથી ઓળખાય છે, બાકી એની ઓળખાણ તેના શબ્દોથી નક્કી થતી નથી.

સત્યની સાથે હંમેશા રહીને ચાલો, એવું જીવન જ સાચું અને સાચા માર્ગ પરનું જીવન છે.

ક્યારેય પણ હાર માનશો નહિ, હંમેશા પ્રયત્ન કરતા રહો.

જ્ઞાન એ એવી સંપત્તિ છે જે તમે ક્યારેય ગુમાવી ન શકશો.

સ્વપ્નો એ સાવ સાકાર થશે, જો તમે પુરજોશમાં મહેનત કરશો.

વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને નવો માર્ગ શોધો.

શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એ છે, જે તેવા શિષ્યને બનાવી શકે છે કે જે તેની જેમ શ્રેષ્ઠ બની શકે.

મહાન વ્યક્તિઓ એ તેમની સફળતાથી નહિ, પણ તેમની નિષ્ફળતાથી ઉંચી થાય છે.

જીવનમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવશે, પરંતુ હાર ન માનવી.

સંસ્કાર એ સમાજનો દર્પણ છે, તમારો વ્યવહાર એ તમારો પ્રતિબિંબ છે.

દરેક સંજોગોમાં હસતા રહો, હસવું એ જ સુખી જીવનની ચાવી છે.

વિજ્ઞાનના અનુભવોથી જ્ઞાન મેળવવાનું છે, બાકી તે નિષ્ફળ નિવડશે.

શ્રેષ્ઠતા એ માનવીના વ્યવહારની આગવી ગુણવત્તા છે.

નિષ્ફળતાઓને તમારી સફળતાનો ભાગ સમજો, કારણ કે તે તમને નવી ભાત આપશે.

શિક્ષણ એ માત્ર શીખવાનું નથી, પરંતુ જે શીખ્યા છે તે રીતે જીવવાનું છે.

નોકરી મેળવવી એ મહત્વનું નથી, પણ નોકરીમાં શ્રેષ્ઠતા મેળવવી એ વધુ મહત્વનું છે.

વિજ્ઞાન એ માનવતાનું આશ્રયસ્થાન છે, જે કદી પણ ખતમ નહિ થાય.

તમારા માર્ગમાં આવતા અવરોધો પણ તમારા શિક્ષક બની શકે છે.

વિદ્યાર્થીઓનો પ્રથમ ધર્મ છે શીખવું અને શ્રેષ્ઠતમ બનવું.

સમય સૌથી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે, તેને ક્યારેય વ્યર્થ ન વાપરો.

વિદ્યા વિના જીવન અંધકારમય છે.

સારા શિક્ષણથી જ શ્રેષ્ઠ નાગરિક બને છે.

જ્ઞાન જ જીવનનું પરિપૂર્ણતામાં ફેરવવા માટેનું મુખ્ય સાધન છે.

શિક્ષણ એ સૌથી શક્તિશાળી હથિયાર છે, જેનાથી તમે વિશ્વને બદલી શકો છો.

વિદ્યા એ જ સંસ્કાર છે.

શિક્ષણ માનવતાનું મહાન અભિષેક છે.

જ્ઞાન દ્વારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો નિર્માણ થાય છે.

વિદ્યા એ જીવનનો પ્રકાશ છે.

સારા શિક્ષણથી માનવીના સારા ગુણો પ્રગટ થાય છે.

વિદ્યા એ મનુષ્યનું શ્રેષ્ઠ આભૂષણ છે.

શિક્ષણ એ છે જે તમને જીવનના દરેક અવસરે સફળ બનાવે છે.

જ્ઞાન એ શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ છે.

શિક્ષક એ દિવો છે જે વિદ્યાર્થીના જીવનને ઉજાળે છે.

શિક્ષણ એ જીવનનો નકશો છે.

વિદ્યાથીઓના વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે શિક્ષણ જરૂરી છે.

શિક્ષણ એ જીવનનો આધાર છે.

જ્ઞાન એ માનવીના જીવનનો સાચો માર્ગદર્શક છે.

વિદ્યા એ છે જે આપણી અંદરના શ્રેષ્ઠ માનવીને બહાર લાવે છે.

શિક્ષણ એ વિચારોને નવી દિશા આપવાની તાકાત ધરાવે છે.

શિક્ષણ એ સૌથી મોટી મૂડી છે, જે ક્યારેય ખૂટતી નથી.

શિક્ષક જીવનનો પ્રકારનો સ્વરૂપ છે.

શિક્ષક એ તેજસ્વી દીવો છે જે ગમે તેવા અંધકારમાં પણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવે છે.

સાચો શિક્ષક તે છે જે વિદ્યાર્થીઓને વિચારીને, સ્વતંત્ર થવા માટે પ્રેરિત કરે છે.

પ્રશ્નો પૂછતાં રહો, કારણ કે આ જ રીતે જ્ઞાનના દ્વાર ખુલે છે.

મહાન શિક્ષક એ છે જે વિદ્યા આપીને જીવનને સાર્થક બનાવે છે.

કોઈ પણ વિષય કઠિન નથી, માત્ર તમારી મહેનત અને પ્રયત્નોથી એ સરળ બને છે.

જ્ઞાનનો સાચો ખજાનો શિક્ષણમાં છે, તે હંમેશા તમારી સાથે રહેશે.

વિદ્યાર્થીઓના સ્વપ્નોને પાંખો આપવા માટે શિક્ષકનું દાયકાનો મૂલ્ય છે.

મહેનત અને ધીરજથી જ નિષ્ઠાનો માર્ગ આગળ વધી શકે છે.

વિદ્યાર્થીઓની સફળતા એ શિક્ષકની શ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર છે.

શાળામાં જ્ઞાન છોડી શીખવવાની એક મહત્વપૂર્ણ જગ્યા છે.

વિદ્યાર્થી એ ખાલી પાત્ર છે નહીં, પરંતુ દીવો છે જેને પ્રજ્વલિત કરવો છે.

શિક્ષણ જીવનનો પ્રકારનો આધાર છે.

વિદ્યાર્થીનો વિકાસ શિક્ષકનો સાથે આપની સામર્થ્યને મળે છે.

શાળામાં શિક્ષકનો સહયોગ અને પ્રેમ વિદ્યાર્થીને સાધનીય બનાવે છે.

શિક્ષકો અમૂલ્ય જ્ઞાનનો માલિક હોવા જોઈએ.

શિક્ષક એક જ જ્ઞાન પાણીવાલો છે, જે વિદ્યાર્થીને પ્રદાન કરવાનો મિલે છે.

વિદ્યાર્થી અમૂલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો તેનો સાથે સમર્થો હોય.

શાળા વાતાવરણમાં સ્વાગતીઓ અને પ્રેમ મેળવે છે.

શિક્ષણ વિચારોનું રાજપૂતની જગ્યા છે.

શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મિત્રતા અને સહયોગ જરૂરી છે.

શાળા એક જ વિદ્યાર્થીનો અધ્યયન સ્થળ નથી, પરંતુ આત્મિક વિકાસનો જગ્યો પણ છે.

શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને સાર્થક જીવનની તરફ મોકલવામાં મદદ કરે છે.

શિક્ષકો અમૂલ્ય જ્ઞાન અને નેતૃત્વની જગ્યા સંભાળવા જોઈએ.

શિક્ષકો એક જ જ્ઞાન પાણીવાલો છે, જે વિદ્યાર્થીને પ્રદાન કરવાનો મિલે છે.

વિદ્યાર્થી અમૂલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો તેનો સાથે સમર્થો હોય.

શાળા વાતાવરણમાં સ્વાગતીઓ અને પ્રેમ મેળવે છે.

શિક્ષણ વિચારોનું રાજપૂતની જગ્યા છે.

શિક્ષણ જીવનનો પ્રકારની આધારશીલ છે.

શાળામાં જ્ઞાન છોડી શીખવવાની એક મહત્વપૂર્ણ જગ્યા છે.

શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મિત્રતા અને સહયોગ જરૂરી છે.

શાળા એક જ વિદ્યાર્થીનો અધ્યયન સ્થળ નથી, પરંતુ આત્મિક વિકાસનો જગ્યો પણ છે.

શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને સાર્થક જીવનની તરફ મોકલવામાં મદદ કરે છે.

શિક્ષકો અમૂલ્ય જ્ઞાન અને નેતૃત્વની જગ્યા સંભાળવા જોઈએ.

શિક્ષકો એક જ જ્ઞાન પાણીવાલો છે, જે વિદ્યાર્થીને પ્રદાન કરવાનો મિલે.

વિદ્યાર્થી અમૂલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો તેનો સાથે સમર્થો હોય.

શાળા વાતાવરણમાં સ્વાગતીઓ અને પ્રેમ મેળવે છે.

શિક્ષણ વિચારોનું રાજપૂતની જગ્યા છે.

શિક્ષણ જીવનનો પ્રકારની આધારશીલ છે.

શાળામાં જ્ઞાન છોડી શીખવવાની એક મહત્વપૂર્ણ જગ્યા છે.

શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મિત્રતા અને સહયોગ જરૂરી છે.

શાળા એક જ વિદ્યાર્થીનો અધ્યયન સ્થળ નથી, પરંતુ આત્મિક વિકાસનો જગ્યો પણ છે.

શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને સાર્થક જીવનની તરફ મોકલવામાં મદદ કરે છે.

શિક્ષકો અમૂલ્ય જ્ઞાન અને નેતૃત્વની જગ્યા સંભાળવા જોઈએ.

શિક્ષકો એક જ જ્ઞાન પાણીવાલો છે, જે વિદ્યાર્થીને પ્રદાન કરવાનો મિલે.

વિદ્યાર્થી અમૂલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો તેનો સાથે સમર્થો હોય.

શાળા વાતાવરણમાં સ્વાગતીઓ અને પ્રેમ મેળવે છે.

શિક્ષણ વિચારોનું રાજપૂતની જગ્યા છે.

શિક્ષણ જીવનનો પ્રકારની આધારશીલ છે.

શાળામાં જ્ઞાન છોડી શીખવવાની એક મહત્વપૂર્ણ જગ્યા છે.

શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મિત્રતા અને સહયોગ જરૂરી છે.

શાળા એક જ વિદ્યાર્થીનો અધ્યયન સ્થળ નથી, પરંતુ આત્મિક વિકાસનો જગ્યો પણ છે.

શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને સાર્થક જીવનની તરફ મોકલવામાં મદદ કરે છે.

શિક્ષકો અમૂલ્ય જ્ઞાન અને નેતૃત્વની જગ્યા સંભાળવા જોઈએ.

શિક્ષકો એક જ જ્ઞાન પાણીવાલો છે, જે વિદ્યાર્થીને પ્રદાન કરવાનો મિલે.

વિદ્યાર્થી અમૂલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો તેનો સાથે સમર્થો હોય.

શાળા વાતાવરણમાં સ્વાગતીઓ અને પ્રેમ મેળવે છે.

શિક્ષણ વિચારોનું રાજપૂતની જગ્યા છે.

શિક્ષણ જીવનનો પ્રકારની આધારશીલ છે.

શાળામાં જ્ઞાન છોડી શીખવવાની એક મહત્વપૂર્ણ જગ્યા છે.

ગુજરાતી શુભસુવિચાર શાળામાં લખી શકાય તેવા સુવિચાર

શિક્ષણ એ જીવનનો શણગાર છે.

મહેનત એ સફળતાની ચાવી છે.

જ્ઞાન એ જીવનનો પ્રકાશ છે.

સ્વપ્નો સાકાર કરવા માટે પ્રયત્નો જરૂરી છે.

એકતા માંજ શક્તિ છે.

સત્યના માર્ગ પર હંમેશા ચાલો.

દયાળુ બનો, દયાની મર્યાદા નથી.

વિશ્વાસ એ જીવનની પાયાની ઈંટ છે.

અધ્યયન એ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ.

જ્ઞાનનો સથવારો જીવનનું આભૂષણ છે.

મુશ્કેલીઓ સામે ડટીને સામો આપો.

સહાનુભૂતિ અને માનવતાનો માર્ગ અપનાવો.

વિજ્ઞાન સાથે જીવનને ઉંચા મંચે પહોંચાડો.

સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ વિકાસ માટે અગત્યની છે.

જીવનમાં પડકારોનો સામનો હસતા રહો.

પરીક્ષા એ તમારું જ્ઞાન ચકાસવા માટેની એક પ્રક્રિયા છે.

નીતિ, સન્માન અને કર્મ એ મહાનતાના મુળ મંત્ર છે.

જીવનમાં શીખવાનો ક્યારેય અંત નથી.

જીવનના દરેક પળમાં સાચી દિશા મેળવો.

માણસ એના કામોથી ઓળખાય છે.

જીવનમાં ઉંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે નિષ્ફળતાઓ સહન કરવી પડે.

સમયનું મહત્વ સમજવું અનિવાર્ય છે.

માણસના ગુણ તેને મહાન બનાવે છે.

સારા વિચારોને જીવનમાં ઉતારો.

સંઘર્ષ એ સફળતાનો પ્રથમ પગથિયો છે.

તમારો વ્યવહાર તમારું પ્રતિબિંબ છે.

શિક્ષક એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે.

જીવનમાં ક્રોધ અને ઇર્ષ્યા ટાળો.

પ્રગતિ માટે આત્મવિશ્વાસ જરૂરી છે.

સન્માનની પાછળ દોટ લગાવો નહીં, તમારા કાર્યોને સાર્થક બનાવો.

જીવન એક સુંદર ભેટ છે, તેનો દરેક ક્ષણનો આનંદ માણો.

શીખવાનું ક્યારેય બંધ ન કરો, જ્ઞાન એ શક્તિ છે.

સખત મહેનત અને સમર્પણ દ્વારા તમે કંઈપણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

તમારા સપનાઓનો પીછો કરો, ક્યારેય હાર ન માનો.

દયાળુ અને સહાનુભૂતિશીલ બનો, બીજાઓને મદદ કરો.

સમયનું મૂલ્ય જાણો, દરેક ક્ષણનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો.

તમારા માતા-પિતા અને શિક્ષકોનો આદર કરો, તેઓએ તમને શીખવ્યું છે.

તમારા મિત્રો અને પરિવારને પ્રેમ કરો, તેઓ તમારા જીવનનો ખજાનો છે.

સકારાત્મક રહો, હંમેશા આશા રાખો.

જીવનમાં શ્રેષ્ઠ હોવું માટે, તમારે આપની શક્તિ ને જાહેર કરવી પડશે.

સ્વપ્ન અને પ્રેરણા સાથે સમજણે અને પગલાં ઉડાવવી તમારી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાવી શકે છે.

શુભ માનવતા માટેનો કામ કરો, કારણ કે જ્યારે તમે અન્યજનોને સાથે સહાય કરો ત્યારે તમારી ઊંચાઈ પર પહોંચાવવામાં મદદ થાય છે.

શિખરે પહોંચવાનો એક માત્ર રસ્તો હોય છે: કામ કરો, વિશ્વાસ રાખો, અને અવિરત પ્રયાસ કરો.

શ્રદ્ધા, સંતોષ, અને સામર્થ્ય તમારા સફળતાના પ્રવાહને સ્વીકારવાની ક્લાસ છે.

સફળતાની ઊંચાઈ પર પહોંચવા માટે, પ્રથમ હોવું જરૂરી નથી, પરંતુ સાતત્ય કરવું એ જરૂરી છે.

વિશ્વાસ તમારા સફળતાનું મૂળ છે, તેને જીવન માટે શક્તિશાળી કરો.

સફળતાની ખોજમાં અવિરત રહો, તમારી વિચારશક્તિ અને અદમ્ય પ્રયાસ તમને તમારા લક્ષ્ય તરફ મૂકશે.

અસફળતા એક સર્વસાધારણ રસ્તો પર જાણવાનું માત્ર અન્યજનો કરવું નથી.

સફળ થવા માટે તમારી પ્રેરણા તમારા અનંત ધૈર્ય અને અવિરત પ્રયાસ સાથે હોવું જોઈએ.

સફળતા સાથે મળવું એ સરળ નથી, પરંતુ પ્રયાસો અને પરિશ્રમ સાથે સાથે મળે છે.

“શિખર પર પહોંચવાનું મૂળ તમારી તાકદ છે, જેને તમે પરિણામાં પ્રકટ કરી શકો છો.” – વિલિયમ હજલિટ

“અન્ય લોકો જેવી તેવી પરિસ્થિતિમાં તમે સફળ થાઉં છો, તેનો મતલબ તમારી અસફળતા અને તમારા જીવનની સત્તા હોય છે.” – એલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઇન

“સફળતા નિરંતર પ્રયાસ અને સહનશીલતાને વંચાવવાની ક્ષમતા છે.” – વિનસ્ટ લોમબોઝ

“તમારો કામ તમારી પ્રેરણા નામના મહત્વ સાથે સ્નાયુઓને જડાયું છે.” – પ્રોફેસર રાનડી પ્યારાબાઈ

“તમારા મુકામ પર પહોંચવા માટે જે સરળ રસ્તો છે, તે છે: કામ કરો, પ્રેરણા રાખો, અને અવિરત પ્રયત્ન કરો.” – સંયુક્ત રાજ્યની રાજપ્રમુખી, ઇલેન રોસ્સેન્ડર

“વિદ્યા ભવિષ્યની પાસપોર્ટ છે, કારણ કે કાળે તે માટે તૈયાર થાય છે જેઓ આજે તૈયાર કરે છે.” – અલ્લાહ દેન હારુન્સ્કી

સંતતિ અને સંપતિ એ કુદરતી દેન છે, તેને પ્રાપ્ત કરવા પાપ ન કરાય પણ પ્રયત્ન કરાય.

તમારી હાજરીથી જે લોકો કાપે છે, એ જ લોકો તમારી ગેરહાજરીમાં તમને કાપે છે.

બાળકોને કેળવવા એ એક કળા છે, એમાં જેટલો સમય આપશો એટલા મીઠા ફળ ભવિષ્યમાં મળશે.

દુનિયામાં માનપૂર્વક રહેવાનો સરળ માર્ગ એ છે કે, આપણે જેવા બહારથી દેખાવા ઇચ્છતા હોઈએ તેવાજ અંદર થી પણ રહીએ.

પગ લપસવાથી થયેલા ઘા રૂઝાય જશે, પણ જીભ લપસવાથી થયેલા ઘા રૂઝાતા બહુ વાર લાગે છે.

માણસ જો પોતાના મન થી શાંતિ પ્રાપ્ત ન કરી શકતો હોય, તો દુનિયાનું કોઈપણ સ્થળ તેને શાંતિ આપી શકશે નહિ.

સાચા-ખોટાને પારખી શકવાનો વિવેક જ સાચું શિક્ષણ.

હે પ્રભુ હું જે ઈચ્છું એ નહિ, પણ જે યોગ્ય હોય તેજ થાજો.

કામ આજે જ કરો આવતી કાલે તો એ કામ ને કાટ ચડી જશે.

વ્યવહારુ માણસ એ ગણાય જે દરેક સમસ્યામાંથી પોતાની તક શોધી લે.

આ દુનિયામાં આપણું કઈ જ નથી સિવાય કે સમય.

ગૂંચ પડી છે તો ઉકેલી નાખો,ગાંઠ પડી છે તો છોડી નાખો,ભૂલ થઇ હોય તો સુધારી લો.

કામ કરવાનો વિચાર આવતાજ જેને, થાક લાગવા માંડે છે એ માણસ ખરો આળસુ.

જેની પાસે ઓછું ધન છે તે ગરીબ નથી પણ જેની ઇચ્છાઓ અતૃપ્ત છે તેજ ખરેખરો ગરીબ છે.

દૂર રહીને પણ જે દિલ માં રહે એ આપણો ખરો સ્વજન.

ખરાબ અક્ષર એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે.

માણસ પોતે જ પોતાનો ભાગ્યવિધાતા છે.

“પ્રારંભિક તરીકે ના તો કંઈક સફળ છે, પરંતુ સંતોષ, સહનશીલતા અને પરિશ્રમનો સંઘર્ષ સરળતા માંથી પરિણામ આપે છે.” – ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ

“આધુનિક યુગમાં, શૈક્ષણિક સફળતા તમારી અદૃશ્ય ક્ષમતા હોય છે, તેમને સામાજિક પરિણામ સાથે સંપર્કિત કરવું જરૂરી છે.” – માનવ પરિણામ અને વિકાસ મંત્રાલય

“વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં વિદ્યાનું નિષ્ણાત કરવામાં આવે છે, તેમને જીવન માટે સન્મુખ પ્રસંગો અને સામાજિક સામર્થ્ય અને નૈતિકતા વિકાસ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.” – શૈક્ષણિક મંત્રાલય

“વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં નિષ્ણાત કરવામાં આવે છે, તેમને સામાજિક સાથે જોડીને પાછળના સમસ્યાઓનો સમર્થન અને સામાજિક સુધારાઓની અર્થરીતિ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.” – માનવ પોતાની આત્માના સરહદો અને વિકાસ મંત્રાલય

“જે શિખ્યાર્થીઓ શાળામાં ઉચ્ચ શૈક્ષણિક માનકો પ્રાપ્ત કરે છે, તે તમામ સમાજની વાહનમાં સમગ્ર સમાજને વધુ પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે.” – માનવ પોતાની આત્માના સરહદો અને વિકાસ મંત્રાલય

“વિદ્યા તમારો સૌથી મોટો સહાયક થાય છે. તમને અપણી અદૃશ્ય શક્તિ અને સામર્થ્ય દ્વારા શક્તિશાળી બનાવી શકે છે.” – આનન્દિ દ્વારાનો વિશ્વવિદ્યાલય

Gujarati Quotes on Education :

શિક્ષણ એ સફળતાની ચાવી છે.

શિક્ષણ જ સમાજના વિકાસનો આધાર છે.

જ્ઞાનની મકાન ભીંતોની જેમ મજબૂત બનાવે છે.

શિક્ષણ એ જીવતી પ્રેરણા છે.

ક્યારેય શીખવાનું બંધ ન કરો, કારણ કે જીવન ક્યારેય શીખવાનું બંધ ન કરે.

મહાન શિક્ષક હંમેશા પોતાના શિષ્યને પ્રેરણા આપે છે.

શિક્ષણ એ જીવનનો પાયો છે.

જીવનમાં સાચી દિશા મેળવવા માટે શિક્ષણ જરૂરી છે.

શિક્ષણ આપણું મોંઘું જહાજ છે, જે અમૂલ્ય છે.

શિક્ષણ એ માનવતાનો સાચો માર્ગ છે.

જ્ઞાન એ સૌથી શ્રેષ્ઠ રોકાણ છે.

શિક્ષણ વિના સફળતાનો માર્ગ અંધકારમય છે.

શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એ છે, જે શિષ્યને સ્વતંત્ર વિચાર માટે પ્રેરિત કરે.

શિક્ષણ આપણા વિચારોને ઉંડાઈ આપે છે.

શિક્ષણ એ સંસ્કારનો મૂળ આધાર છે.

જ્ઞાન એ એ કુંજી છે, જે સફળતાના દરવાજાને ખોલે છે.

શિક્ષણ એ મનુષ્યને એક પ્રબુદ્ધ નાગરિક બનાવે છે.

શિક્ષણ એ સમાજના વિકાસનો પાયો છે.

પ્રગતિ માટે શિક્ષણ અનિવાર્ય છે.

શિક્ષણ એ તે બળ છે, જે દુનિયાને બદલી શકે છે.

યશનો માર્ગ શિક્ષણથી જ પસાર થાય છે.

શિક્ષણ એ માત્ર પુસ્તકનો જ વિસ્તાર નથી, પરંતુ માનવતાનો પણ છે.

શિક્ષણ એ દીવો છે જે અંધકારને દૂર કરે છે.

શિક્ષણ એ બૌદ્ધિક ઉજાસ છે જે જીવનને પ્રકાશિત કરે છે.

જ્ઞાનનું વટવિક્ષ બનવું છે તો શિક્ષણના બીજ વાવા પડશે.

શિક્ષણ એ ઈચ્છાનો જન્મ અને સંકલ્પનો વિકાસ છે.

શિક્ષણ એ મનુષ્યના સર્વાગી વિકાસ માટેનું સાધન છે.

શિક્ષણ એ સમજણ અને સમજણ એ વિકાસનો માર્ગ છે.

શિક્ષણ એ મૌલિક અધિકાર છે.

શિક્ષણ એ શ્રેષ્ઠ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે.

શિક્ષણ એ જીવનના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટેનો કુંજી છે.

શિક્ષણ એ માત્ર કર્મકાંડ નથી, તે જીવન જીવવાનું કળા છે.

જ્ઞાનનો માર્ગ ક્યારેય સમાપ્ત થતો નથી.

શિક્ષણ એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે.

જ્ઞાન એ જ સાચી સંપત્તિ છે.

વિદ્યાર્થીએ ક્યારેય શીખવાનું બંધ ન કરવું જોઈએ.

શિક્ષણ માનવીને મહાન બનાવે છે.

અદ્યતન શિક્ષણ, ઉજળું ભવિષ્ય.

જ્ઞાન વિના જીવન અંધકારમય છે.

વિદ્યા છે તેટલું વિદ્વાન હોવું જોઈએ.

શિક્ષણની કોઈ સીમા નથી.

જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એ જીવનનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે.

શિક્ષણ એ જીવનની પરમાવશ્યકતા છે.

શિક્ષણ વ્યક્તિના વિચારોને વિકસાવે છે.

જ્ઞાન એ દોલત છે જેને કોઈ છીનવી શકતું નથી.

વિદ્યા એકમાત્ર જતન છે જે ક્યારેય ખતમ નથી થતું.

શિક્ષણ જીવનનું સચ્ચું શણગાર છે.

જ્ઞાનથી માનો ઉધ્ધાર થાય છે.

શિક્ષણ નેટાનું શક્તિ છે.

જ્ઞાન થી ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું નિર્માણ થાય છે.

શિક્ષણ એ આત્માનો વિકાસ છે.

વિદ્યા દ્વારા જ હૃદયનો અંધકાર દૂર થાય છે.

જ્ઞાન છે તેટલું વિદ્વાન હોવું જોઈએ.

શિક્ષણ એ આજીવનની પ્રક્રીયા છે, તે કોઈ ફક્ત શાળામાં પૂરતું નથી.

વિદ્યા દાન સૌથી શ્રેષ્ઠ દાન છે.

જ્ઞાન છે જે તમે કેવી રીતે વિશ્વને બદલશો.

શિક્ષણ તમારા ભવિષ્યનો શિલ્પકાર છે.

શિક્ષણ એ આવશ્યક છે, કેમ કે તે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા માટેનો માર્ગદર્શક છે.

વિદ્યા સંસ્કારની મૂળ છે.

Read More:

Sharing Is Caring:

Leave a Comment